Mury obronne w lidzbarku warmińskim na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > MURY OBRONNE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

MURY OBRONNE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Mury obronne  w  Lidzbarku  Warmińskim

Historia fortyfikacji

Kierowca przeklinający plątaninę krótkich uliczek w centrum Lidzbarka musi sobie uświadomić, że jest to konsekwencja zachowania typowego, średniowiecznego układu ulic. Patrząc na plan można jednak dostrzec pewne odchylenia od typowości (np. Rynek - Pl. Wolności nie leży w centrum). Historycy tłumaczą to specyficznym ukształtowaniem terenu ścieśnionego w zakolu Łyny i opadającego ku niej. Nietypowe położenie rynku można wyjaśnić wczesną rozbudową miasta i przesunięciem obwarowań w kierunku zachodnim - ku rzece. Nastąpiło to na pewno przed 1357 rokiem, kiedy stanęły pierwsze obwarowania murowane. Obecny układ ulic centrum jest w zasadzie reliktem średniowiecza, choć tragiczny dla miasta rok 1945 pozbawił je 80% "starówki". Lidzbark od początku posiadał obwarowania. Początkowo był gródkiem pruskim, następnie jednym z typowych drewniano-ziemnych zamków krzyżackich. Obwarowania te miasto otrzymało w 1308 roku. Ich linia biegła wzdłuż ulicy Hożej, dalej ul. Kajki, Reja, Kasprowicza. Szybko, bo przed 1357 r. powstały mury obronne. Ulegały one wielokrotnie przebudowom i odbudowom. Zasięg murów poszerzono w kierunku zachodnim. Ich jakość wykazały wielokrotnie odparte oblężenia.źródło strona miasta i gminy Lidzbark Warmiński.

©2019 PoznajMazury.pl