Pałac w osiece na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

PAŁAC W OSIECE

Pałac w Osiece

 Dawny zespół pałacowo parkowy położony 4 km na południowy zachód od Bartoszyc, nieopodal drogi Olsztyn- Bartoszyce- Bezledy. Park rozciąga się od drogi w kierunku północnym, pałac położony na skraju, miedzy parkiem a kompleksem gospodarczym. Cały zespół założony był na regularnym planie zbliżonym do czworoboku, w którego kompozycje wpisane były trzy stawy. Dawna nazwa wsi pochodzi od imienia zasadźcy Hermana von Halne. Przywilej lokacyjny nadano w 1340 r., w XVI wieku utworzono tu majątek szlachecki. W latach 1821-1829 należał do rodziny Kurowskich- polskiej szlachty. W końcu XIX wieku obszar własności ziemskiej obejmował 742 ha ziemi wraz z dwoma folwarkami Bukowo i Ceglarki. W początkach XX wieku powierzchnia własności ziemskiej zmniejszyła się do około 500 ha. Właściciele majątku często się zmieniali, w 1905 r. był nim hrabia WILIAM Schoultz von Ascheraden, później majątek należał do Richterów i rodziny Wegel. Po I wojnie światowej, być może na skutek panującego wówczas kryzysu podupadł także majątek w Osiece. Z powodu długów właściciela, podobno spowodowanych również hazardem, majątek został poddany parcelacji. Pałac wzniesiono, lub tylko ukończono budowę, w 1861 r., data wyryta jest na kamieniu podmurówki wieży, wraz z inicjałami imienia i nazwiska ówczesnego właściciela lub budowniczego: O.V. Printz. Budowla utrzymana w stylu italianizującym. Założona na planie zbliżonym do prostokąta, jednokondygnacyjna, o nieregularnej bryle, ze skrajnymi obustronnymi dwukondygnacyjnymi ryzalitami. W narożu południowym, od strony głównego podjazdu, trójkondygnacyjna wieża, przykryta czterospadowym daszkiem. Okna zamknięte odcinkowo i półkoliście, zdobione odcinkami gzymsu w nadłęczach. Wieża i szczyty ryzalitów zdobione gzymsem arkadowym. Po 1945 r. pałac był długo własnością Urzędu Gminy w Bartoszycach, , przez jakiś czas była tu szkoła podstawowa, potem świetlica, mieszkania; zaniedbany, nieremontowany, był w coraz gorszym stanie technicznym. Od 1993 r. pałac jest własnością prywatną. Właściciele są kolekcjonerami „staroci”, które częściowo eksponują we wnętrzach i w przypałacowym parku. Przeprowadzili kapitalny remont pałacu, rewaloryzację parku, zadbali o najbliższe otoczenie. Obecnie funkcjonuje tu hotel „Biały Książę” wraz z restauracją. W 2000 r. pałac w Osiece otrzymał nagrodę w konkursie „Zabytek zadbany” zorganizowanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków.źródło  strona miasta i gminy Bartoszyce.

©2019 PoznajMazury.pl