Piramida w rapie na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > PIRAMIDA W RAPIE

PIRAMIDA W RAPIE

PIRAMIDA W RAPIE
 
Na zachód od Gołdapi, na skraju Lasów Skaliskich w Rapie koło Żabina, na terenie gminy Banie Mazurskie, znajduje się ,,mazurska piramida" - grobowiec rodzinny. Budowlę tę ukończono przed 1811 rokiem. Zbudowana jest na planie kwadratu o boku 10 m. i zwieńczona piramidalnie. Ogólna wysokość – 15,9 m. Zewnętrzne ściany mają nachylenie około 700. Wewnętrzna ich powierzchnia, tworząca ściany komory grobowej, nachylona jest jednak, podobnie jak w piramidzie Cheopsa, pod kątem 51052’.
Projektantem grobowca był prawdopodobnie Bartel Thorvaldsen. Do grobowca prowadzi grobla. Po obu jej stronach wykopane zostały rowy odwadniające, które pozwalają wygodnie do niego dotrzeć. Swoiste mauzoleum kryje w swoim wnętrzu szczątki zmarłych. W otwartych od kilkudziesięciu lat trumnach spoczywają członkowie rodziny von Fahrenheidów: maleńka Ninette, zmarła w grudniu 1811 roku w wieku 3 lat na szkarlatynę, Johann Friedrich (1834), Wilhelmine (1847) i Friz Wilhelm, budowniczy piramidy (1849). Przez okratowane okna, po niewielkich pracach zabezpieczających obiekt w roku 1998, można obejrzeć część wnętrza. Zwłoki są niezwykle dobrze zmumifikowane, co przypisuje się własnościom piramid i odpowiednio zaprojektowanego grobowca. Faktem jest, że choć umieszczono go w bagnistym terenie, w jego wnętrzu trudno natrafić na insekty.
Według niektórych radiestetów, w miejscu budowy grobowca krzyżują się trzy ważne linie promieniowania geomantycznego.
Mazurska piramida w Rapie stała się już ,,miejscem magicznym”, jednym z najciekawszych zakątków ,,Polski nieznanej” . Pamiętajmy jednak, że piramida jest przede wszystkim miejscem spoczynku ludzi, którzy tu niegdyś żyli i pracowali. (Na podstawie książki Jarosława Słomy „Mazurska piramida i pruskie Ateny”, Gołdap 2002)

©2019 PoznajMazury.pl