Zamek w szczytnie na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > ZAMEK W SZCZYTNIE

ZAMEK W SZCZYTNIE

ZAMEK  W  SZCZYTNIE

Zamek  został zbudowany przez Krzyżaków w końcu XIV wieku na miejscu wcześniejszego, drewnianego grodu. Zamek  ma  kształt  kwadratu  o  wymiarach 39x39 m, wzniesione z cegły na wysokim kamiennym cokole, usytuowano na przesmyku między dwoma jeziorami. Główny zespół zabudowań składał się z czterech, trójkondygnacyjnych skrzydeł z drewnianymi krużgankami wokół małego dziedzińca. Brama wjazdowa znajdowała się w osi skrzydła południowego. W narożniku południowo-zachodnim wzniesiono kwadratową wieżę, wysuniętą z lica murów obwodowych. Od północy, od strony jeziora przylegał do zamku ganek prowadzący do danskeru. Od południa przylegało gospodarcze podzamcze z wjazdem od wschodu. Całość otaczała nawodniona fosa.
Warownia uległa poważnym zniszczeniom w XV i na początku XVI wieku. W latach 1579-81 margrabia Jerzy Fryderyk z Ansbach zlecił odbudowę obiektu.
Zamek otrzymał wtedy zewnętrzne fortyfikacje z czterema okrągłymi wieżami w narożach, a budynki przekształcono w nowożytną rezydencję. W latach 1766-92 zburzono skrzydło wschodnie i zewnętrzne fortyfikacje. Rozbiórki kontynuowano w następnym stuleciu. W latach 30-tych XX wieku, w trakcie budowy nowego ratusza, rozebrano przedzamcze. W roku 1924 i 1969 przeprowadzono prace badawcze i konserwatorskie. Obecnie zachowały się mury trzech skrzydeł wraz z częścią wewnętrznych podziałów i filarów.
      Szczytno jest położone 47 km na południowy-wschód od Olsztyna przy drodze nr.53. Ruiny znajdują się w centrum miasta , między ratuszem a jeziorem.

©2018 PoznajMazury.pl