Kościół parafialny pw.św. mikołaja w łajsach na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW.ŚW. MIKOŁAJA W ŁAJSACH

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW.ŚW. MIKOŁAJA W ŁAJSACH

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Łajsach

Wieś została lokowana przez Kapitułę Warmińską
a równocześnie uposażono kościół. Pierwszy proboszcz wymieniany jest w latach 1317 - 1319. W połowie XIV w. wzniesiono murowaną świątynię, którą miał konsekrować po połowie XIV wieku kardynał Stanisław Hozjusz.
Kościół też zbudowany był z głazów narzutowych
z użyciem cegły w obramieniach otworów, skarpach
i szczytach. W końcu w. XIV lub na początku XV w. dobudowano doń do zachodu dolną kondygnację wieży murowaną z cegły na cokole kamiennym. Kościół uległ jakiejś katastrofie, zapewne pożarowi w dobie wojen szwedzkich.
Odbudowa poprowadzona w II poł. XVII wieku zachowała częściowo mury dawnej budowli, ale równocześnie wprowadziła dość znaczne uzupełnienie ceglane o układzie blokowym, obecnie dość wyraźnie widzi się na jej murach zasięgi poszczególnych faz,
a dodatkowo warto zwrócić uwagę na pewien szczegół: otóż w zaprawę pomiędzy większymi blokami kamienia wprowadzono drobne kamyczki, co znacznie ożywiło fakturę murów.
W latach 1731 - 1741 nadbudowano ceglaną wieżę,
w latach 1905 - 1906 powiększono kościół o nowe prezbiterium, a w następnych, do 1909 r. przeprowadzono remont całości, nadając budowli,
a zwłaszcza wyposażeniu wnętrza sporo cech neogotyckich.
W swej obecnej formie ów niegdyś gotycki kościół postradał swe pierwotne cechy i przekształcił się w typową dla Warmii prowincjonalną choć nie pozbawioną malowniczości budowlę, którą trudno zakwalifikować stylowo nie tyle ze względu na wielkość nawarstwień, ale dlatego, że dodatki z wieku XVII i XVIII sporo zachowują cech gotyckich, równocześnie nader oszczędnie wprowadzają motywy wyraźnie i zdecydowanie barokowe.Wyposażenie wnętrza w większości neogotyckie z w. XIX/XX. Ołtarz główny zmontowany z wykorzystaniem fragmentów manierystycznych i barokowych z początku i końca w. XVII. Dwa ołtarze boczne neobarokowe z II połowy XIXw. Ambona, chór muzyczny i prospekt organowy neogotyckie. Chrzcielnica granitowa, gotycka w. XIV/XV. Płyta nagrobna (w posadzce) marmurowa, inskrypcyjna Jana Hoghansa miejscowego proboszcza zmarłego w 1669r.
źródło strona  miasta  i  gminy  Pieniężno.

©2024 PoznajMazury.pl