Kościół pw. św. wawrzyńca w plutach na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA W PLUTACH

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. WAWRZYŃCA W PLUTACH

Kościół pw. św. Wawrzyńca w Plutach


W roku 1325 prepozyt Kapituły Warmińskiej Jordan zbudował tu zamek, a w roku następnym wieś otrzymała od tejże kapituły przywilej lokacyjny uposażający także kościół. Proboszcz wzmiankowany jest w dokumencie z 1343r. Z zamku nie przetrwały ślady, natomiast kościół zachował się: zbudowano go prawdopodobnie w II poł. XIV wieku. Zdewastowany był w 1410r. w czasie wojny polsko-krzyżackiej. Ponownej konsekracji pod wezwaniem św. Wawrzyńca i Stanisława dokonał w 1581r.biskup Marcin Kromer. W roku 1801 budowlę przedłużono ku zachodowi i dobudowano obecną wieżę.
Jest to kościół gotycki o częściowo zatartych cechach z wieżą bezstylową. Położony na dość znacznym wzniesieniu stromo opadającym od północy i wschodu otoczony jest starymi drzewami. Murowany w dolnych częściach ścian z kamienia narzutowego, wyżej z cegły, obecnie otynkowany, co sprzeczne jest z pierwotnym wyglądam, jedynie wieża, jest nieotynkowana. Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta posiada przybudówki: zakrystię od północy i kruchtę od południa. Nad zakrystią znajduje się gotycki szczyt schodkowy
ze sterczynami i blendami (w jednej z nich występuje słabo czytelny napis z datą 1526 r.) kruchtę nakrywa daszek pulpitowy. Wieżę ożywiają okna o łukach półkolistych i koszowych,
a wieńczy dach namiotowy z chorągiewką z datą 1801 r. Ołtarz główny - barokowy został wykonany w roku 1694 w Królewcu, być może w pracowni Izaaka Riga i posiada ekspedycyjne rzeźby św. Piotra i Pawła, czterech Ewangelistów i Chrystus Salwatora w zwieńczeniu oraz bujnie ukształtowane uszaki, z których wyłaniają się postacie aniołów.

Ołtarze boczne - barokowe z około 1697 roku, być może również z warsztatu Riga przemalowane w roku 1831 i znacznie przekształcone w wieku XIX/XX.
Ambona późnobarokowa z roku 1732. Chrzcielnica i kropielnica granitowe, średniowieczne. Ława kolatorska oraz pozostałe ławy z wieku XVIII. Dwa konfesjonały z tegoż czasu, intarsjowane. Obrazy Dwunastu Apostołów oraz stacje Drogi Krzyżowej pochodzą z I poł. XIX w. Duży barokowy, dobrze rzeźbiony krucyfiks z początku osiemnastego wieku wisi na ścianie północnej, drugi mniejszy w kruchcie z tegoż czasu. Dwa wielkie lichtarze paschalne bogato rzeźbione oraz duży lichtarz cynowy z XVIII wieku, barokowa monstrancja z roku 1723.
źródło  strona  miasta i  gminy  Pieniężno.

©2024 PoznajMazury.pl