Misyjne seminarium duchowne księży werbistów w pieniężnie na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > MISYJNE SEMINARIUM DUCHOWNE KSIĘŻY WERBISTÓW W PIENIĘŻNIE

MISYJNE SEMINARIUM DUCHOWNE KSIĘŻY WERBISTÓW W PIENIĘŻNIE

Misyjne Seminarium Duchowne Księży Werbistów w  Pieniężnie


Zgromadzenie Słowa Bożego Werbistów założone zostało w Holandii w 1875r. przez kapłana diecezji
z Münster bł. Arnolda Janssena. Głównym celem Zgromadzenia było i jest prowadzenie działalności misyjnej. W roku 1916 wysłano do Prus kolportera czasopism br. Zygmunta, by rozejrzał się za odpowiednim miejscem. Wśród kilku propozycji najlepszą do przyjęcia okazała się posiadłość bezdzietnego małżeństwa Krugerów w Pieniężnie. Było to gospodarstwo o pow. 75,5 ha ziemi ornej oraz 10,5 ha lasu w Podlechach. Pieniężno było miastem, ale nie posiadało jeszcze żadnej szkoły średniej.Ponadto znajdowało się jakby w środku katolickiej Warmii
i miało dobre połączenie w trzech kierunkach: Braniewo, Olsztyn, Królewiec. Początkowo bp warmiński Bludau nie był zbyt przychylny planom osiedlenia
się na Warmii nowego zakonu, stąd otrzymanie pozwolenia na osiedlenie się werbistów
w Pieniężnie przeciągało się aż do listopada 1918r. Notarialny akt kupna-sprzedaży sporządzony został 14 lutego 1920r. Krótki czas werbiści mieszkali w dawnym gospodarstwie Krugerów. Wkrótce zaczęto budować klasztor.
Dom dzisiejszy budowano w ciągu 10 lat w czterech etapach:
- 1921 r. - skrzydło południowe,
- 1924/25 - skrzydło wschodnie z narożnikami skrzydeł południowego oraz północnego,
- 1927/28 - skrzydło północne,
- 1930/31 - kościół z przyległymi częściami skrzydeł południowego i północnego.

Dom św. Wojciecha służył dwóm celom: dla niesienia pomocy duchowieństwu diecezjalnemu
i dla kształcenia młodych ludzi wyznania katolickiego na misjonarzy w krajach zamorskich. Obu celom Dom służył od początku. 15 maja 1922 r. otwarte zostało niższe seminarium, uczniów wówczas było 21.
W roku 1929 w niższym seminarium uczyło się już 236 kleryków. Szkołę zamknięto na krótko przed wybuchem wojny (1 kwietnia 1938r.). W lutym 1939r. zostało otwarte w werbistowskim klasztorze hitlerowskie seminarium nauczycielskie. Zakonnikom pozostawiono jedynie kościół i część mieszkalną. W czasie kampanii wrześniowej dom zamieniono na szpital wojskowy. W 1941r. dom skonfiskowano, kościół zamknięto i urządzono w nim aulę. Całość zajęło niemieckie wojsko. Starania bpa Kallera o zwrot kościoła trwały niemal dwa lata.
Dom werbistowski przetrwał w rękach Wermachtu do 1945r., potem przejęła go Armia Czerwona. Po wojnie Dom św. Wojciecha przejęli werbiści polscy. Jako pierwsi jesienią 1945r. przybyli tu o. Bolesław Cisz i br. Jan Bruski. Dom był bardzo zniszczony i trzeba było go remontować. Oddawano go do użytku etapami. W okresie powojennym tylko przez rok Dom św. Wojciecha był niższym seminarium, w następnym roku 1948 rozpoczęło swoją działalność seminarium wyższe. W sumie seminarium werbistowskie w Pieniężnie dało kościołowi 588 kapłanów, którzy w większości pracują w ponad 50-ciu krajach misyjnych na wszystkich kontynentach. Poza zwykłą pracą misjonarską, pracą socjalną, prowadzeniem szkół, szpitali
i ośrodków zdrowia są zaangażowani w animacji misyjnej, prowadzą działalność redakcyjną
i wydawniczą, są wykładowcami uniwersytetów.
źródło strona  miasta  i  gminy  Pieniężno.

©2023 PoznajMazury.pl