Rezerwat przyrody wyspy na jeziorach mamry i kisajno na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > REZERWAT PRZYRODY WYSPY NA JEZIORACH MAMRY I KISAJNO

REZERWAT PRZYRODY WYSPY NA JEZIORACH MAMRY I KISAJNO

Rezerwat przyrody Wyspy na Jeziorach Mamry i Kisajno

Rezerwat przyrody Wyspy na Jeziorach Mamry i Kisajno położony jest w województwie warmińsko mazurskim w gminach Węgorzewo i Giżycko, nadleśnictwach Giżycko i Borki.• Akt powołujący rezerwat ukazał się w MP Nr 14 poz. 108 z 22.02.1957 r./ zm. MP nr 17, poz. 119 z 30.05.1989 r.
• Ochroną objęto miejsca lęgowe ptaków wodno-błotnych i miejsca odpoczynku ptaków podczas przelotów[1]. Jest to rezerwat faunistyczny częściowy utworzony nie tylko do ochrony miejsc lęgowych ptactwa , ale również do ochrony krajobrazu naturalnego i polodowcowego, ochrony głazowisk w utworach morenowych, ochrony zarośli trzcinowych wokół wysp.Rezerwat obejmuje wszystkie wyspy na jeziorach Mamry i Kisajno. Tych wysp jest 20 o powierzchni od kilku arów do 71 ha. Największą z nich jest Upałty na jeziorze Mamry, na Kisajnie : Duży Ostrów, Sosnowy Ostrów, Górny Ostrów, Mały Ostrów, Wielka Kiermuza, Dębowa Górka. Wymienione wyspy sa położone w II przyrodniczo-leśnej Krainie Mazursko Podlaskiej, Dzielnicy 1 Pojezierza Mazurskiego. Zbudowane są z materiału pochodzenia lodowcowego i utworów akumulacji wodnej.
Największe skupienie wysp występuje w południowej części Jeziora Kisajno. Wyspy porośnięte sa lasem w przeważającej mierze pochodzenia sztucznego o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Niewielkie fragmenty są pochodzenia naturalnego. Duża część zbiorowisk jest zniekształcona przez zaśmiecanie, wydeptywanie, palenie ognisk, a niektóre wyspy np, Duży Ostrów były w przeszłości użytkowane rolniczo.

Źródło : Wikipedia , autor : Czarnula.c, KamStak23, Teresami, Tvmsi, WM.

©2023 PoznajMazury.pl