Rezerwat żubrów - giżycko na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > REZERWAT ŻUBRÓW - GIŻYCKO

REZERWAT ŻUBRÓW - GIŻYCKO

Rezerwat żubrów  GiżyckoW 1953r. założono Ośrodek Hodowli Żubra (243 ha) w Nadleśnictwie Borki utworzonym w roku 1945 r.  Pierwsze żubry do zagrody w Wolisku zostały przywiezione w 1956r.  z Niepołomic przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk. W 1969r. rozpoczęto wymianę żubrów na czystej krwi (białowieskie). W trakcie remontu ogrodzenia w 1977r. żubry uciekły poza ogrodzenie do lasu i wówczas zaczęła się hodowla na wolności.
 
W okresie letnim na terenie byłego Ośrodka Hodowli Żubrów  funkcjonuje zagroda pokazowa z pomostem widokowym (7 ha, na których w tym okresie zamyka się 4 - 5 szt. żubrów). Turyści przez cały rok mogą oglądać te zwierzęta w pokazowej zagrodzie.
W ciągu pięciu lat stado żubrów w Puszczy Boreckiej  ma wzrosnąć z 72 do 90 sztuk i tym samym może stać się drugim pod względem liczebności stadem tych zwierząt w Polsce.
 
Dorosły samiec żubra waży od 440 do 920 kg. Samica od 320 do 640 kg. Żubry mają dobry wzrok i węch. W okresie letnim tworzą grupy składające się z krów powyżej 4 roku życia i młodzieży. Przewodniczką stada jest zazwyczaj krowa z cielakiem. Byki natomiast przeważnie większą część roku bytują samotnie.
 
Nadleśnictwo Borki obejmuje swoim zasięgiem tereny, które do VII wieku p.n.e. znajdowały się na obszarze rozległej Puszczy Galindzkiej. Cały obszar Puszczy Boreckiej wraz z lasami Skaliskimi, Puszczą  Romnicką tworzył zwarty kompleks leśny.
 
W wieku XVI wokół granic Puszczy Boreckiej zaczęły powstawać nowe wsie: Kruklanki, Banie Mazurskie, Grabowo, Borki itd. Na przełomie XVIII i XIX wieku następuje proces zwiększania udziału drzewostanów świerkowych na siedliskach lasowych.
 
Rezerwat Borki ma różnorodną rzeźbę terenu. Występują grądy grabowo-lipowe, olsy, łęgi, bory świerkowe. Jest bogata fauna, oprócz żubra można spotkać m.in.: rysia, łosia, jelenia, wilka, lisa, jenota i dzika. Występuje też perkoz, bocian czarny, kania czarna, orzeł bielik, kobuz, bekas, rybołów, słonka.
 
Kontakt:Nadleśniczy Nadleśnictwa Borki - mgr inż. krzysztof Wyrobek
ul. 22 lipca 4
11-612 Kruklanki
tel. 087 421 70 74
borki.nadl@bialystok.lasy.gov.pl
 
źródło: Nadleśnictwo Borki

©2024 PoznajMazury.pl