Sanktuarium maryjne w krośnie na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > SANKTUARIUM MARYJNE W KROŚNIE

SANKTUARIUM MARYJNE W KROŚNIE

Sanktuarium Maryjne w Krośnie
 
Wieś na Równinie Orneckiej. Położona nad Drwęcą Warmińską w odległości 4 km od Ornety.
Wieś powstała w XIV w. a przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim otrzymała w 1384 r. Znajdujące się tu jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych na Warmii - Sanktuarium p.w. Nawiedzenia NMP, zbudowany w latach 1715 - 1720 i wzorowane na Świętej Lipce.

Ołtarz główny tego kościoła został poświęcony Nawiedzeniu Marii i św. Józefowi.
Kult maryjny w Krośnie związany był ze znalezieniem w końcu XIV w. w rzece figurki Matki Bożej. Budowę zespołu odpustowego rozpoczęto w 1709 r., a fundatorem był biskup Teodor Potocki.
W latach 1710-14 zmieniono koryto rzeki aby ołtarz główny postawić dokładnie w miejscu znalezienia figurki. Prace wykończeniowe trwały do 1759r.
Kościół otoczony jest krużgankami z czterema narożnymi kaplicami oraz budynkiem dla księży i stanowi wspaniały obiekt zabytkowy.
We wnętrzu zachował się ołtarz główny z 1724 r., z kopią cudownej figurki MB (oryginał zaginął w 1945 r.), ambona późnobarokowa z 1725 r. ze srebrnymi elementami wystroju, chór muzyczny z 1729 r. z dekoracją rzeźbiarską. Obok niego stoi barokowa plebania z 1722 roku, która w przyszłości ma zostać zmieniona na miejsce spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej. Od ponad dwóch wieków kościół w Krośnie stanowi miejsce pielgrzymek.
źródło  strona  miasta  i  gminy  Orneta.
 

©2023 PoznajMazury.pl