Zamek w działdowie na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > ZAMEK W DZIAŁDOWIE

ZAMEK W DZIAŁDOWIE

ZAMEK  W  DZIAŁDOWIE

  Zamek  został  wybudowany  przez  rycerzy  zakonnych  w  latach 1344-1391. Budowla powstała wokół dziedzińca na planie kwadratu o boku 46 m. Zamek otoczony był murem i fosą. Z trzech stron zamku broniły bagna, z czwartej zaś, rzeka Działdówka. Od strony podjazdu stały dwie wieże – smukła, okrągła, na ośmiobocznej podstawie i masywna, czworoboczna, obok bramy. 
Do  dzisiaj  zachowało się południowo-zachodnie skrzydło zamku z pierwszej połowy XIV w. - tzw. Dom Duży, z gotyckimi sklepieniami w piwnicach oraz obszerna sala stanowiąca dawniej refektarz i kaplicę. 

  Zamek był wielokrotnie przedmiotem walk między wojskami krzyżackimi czy pruskimi a polskimi, litewskimi, szwedzkimi. W XVII wieku  a  dokładnie  w 1676r. przebudowany został w stylu renesansowym. Później był stopniowo rozbierany, odnowiony pod koniec XIX wieku. Kolejny  raz  zamek  został  zniszczony  podczas II wojny światowej. W ostatnich latach odbudowane zostało zachodnie skrzydło zamku wraz z dziedzińcem. Podstawę dla tego skrzydła stanowią zachowane piwnice z lochem dla więźniów i ścianami o grubości ok. 4 m. W tej części swoją siedzibę ma Urząd Miasta.Badania archeologiczne prowadzone na zamku w latach 1981-1989 ukazały bogatą przeszłość tego miejsca. W wyniku prac ziemnych wydobyto około 300 000 sztuk znalezisk ruchomych (głównie starożytnych).

Autor:  Radosław  Mazurek

©2021 PoznajMazury.pl