Zamek w kętrzynie na mazurach. Poznaj mazury
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

Strona główna > Atrakcje turystyczne > ZAMEK W KĘTRZYNIE

ZAMEK W KĘTRZYNIE

Zamek w Kętrzynie

Zamek krzyżacki w Kętrzynie – budowla gotycka pochodząca z drugiej połowy XIV w., znajdująca się w Kętrzynie. Według niektórych historyków wybudowany około 1360 r. Był wielokrotnie przebudowywany. Rozbiórkę zewnętrznych fortyfikacji rozpoczęto w I połowie XVIII w. Po tym, jak wojska sowieckie w 1945 r. spaliły zamek, został on odbudowany dopiero w latach 1962-1967.Budowa
Pierwotnie, zamek ten był obiektem trzyskrzydłowym, zbudowanym wokół dziedzińca, na planie kwadratu. Otoczono go murem obronnym z trzema basztami oraz bramą wjazdową od strony miasta. W północnym skrzydle umieszczony był refektarz, kaplica oraz mieszkania krzyżackiego urzędnika - prokuratora. W zamku oraz w folwarku, który do niego przylegał mieściły się m.in.: kuchnia, browar, młyn, piekarnia, spichlerz, spiżarnia, zbrojownia, prochownia, kaplica a także więzienie.Historia
15 grudnia 1797 w zamku wybuchł pożar, który zniszczył część budowli. W latach 1911-1912 miasto wykupiło obiekt, przeznaczając część pomieszczeń na mieszkania. W tym samym czasie znajdowało się tu także biuro 3 Brygady Piechoty. W końcu lat 30. XX wieku przeprowadzono w zamku nieznaczne prace konserwatorskie. Przed drugą wojną światową znajdował się tu urząd finansowy i mieszkania urzędników. Na początku lat 40. przebudowano zachodnią część piwnic znajdujących się pod skrzydłem północnym, z przeznaczeniem na schron przeciwlotniczy. Pod koniec stycznia 1945 r. wojska radzieckie zajęły miasto i spaliły znaczną część staromiejskiej zabudowy miasta oraz zamku.
Podczas drugiej wojny światowej obiekt uległ zniszczeniu. Odbudowano go w latach 60, przywracając mu gotycki charakter dzięki podwyższeniu dachów, skrzydeł południowego i wschodniego oraz dodaniu jednego piętra z gotyckimi szczytami i spadzistym dachem w skrzydle północnym.
Obecnie wewnątrz zamku mieści się Biblioteka Miejska oraz Muzeum Regionalne im. Wojciecha Kętrzyńskiego. W zbiorach muzeum znajdują się m.in. kolekcja obrazów, rzeźb, a także mebli zabytkowych pochodzących z okresu od XV do XIX.

Źródło ; strona miasta Kętrzyn   , www.kętrzyn.pl

©2024 PoznajMazury.pl