Myszyniec Mazury noclegi informator o mazurach. Noclegi i kwatery w Myszyniec
Informator o warmii i mazurach
  • Moje ogłoszenia noclegi mazury
  • Kontakt noclegi mazury
  • Dodaj ogłoszenie noclegi mazury

MYSZYNIEC

Gmina Myszyniec

Gmina Myszyniec to gmina miejsko-wiejska położona w północnym krańcu województwa mazowieckiego, w powiecie ostrołęckim. Gmina zajmuje powierzchnię 229km2 z czego 11km2 przypada na miasto Myszyniec. Mieszkańcy gminy na dzień 31 grudnia 2004r. to 10250 osób, z czego 3032 osoby to obywatele miasta Myszyniec. W gminie wydzielono 18 sołectw.

Krajobraz gminy, urokliwe, rozproszone wioski, łąki i pastwiska poprzedzielane drewnianymi ogrodzeniami, sosnowe lasy – wszystko to predestynuje gminę do pełnienia funkcji turystycznych. Ważną zaletą obszaru jest kultywowanie tradycji i folkloru kurpiowskiego. Działają tu liczne zespoły folklorystyczne: Kurpiaki, Nasza Kurpiowszczyzna, Borowina. Kwitnie rękodzieło: bibułkarstwo, wycinankarstwo, wyplatanie koszyków, rzeźba.

Ważną dziedzina gospodarowania jest rolnictwo, z którego utrzymuje się większość mieszkańców. Dominuje hodowla bydła mlecznego, a gospodarze coraz bardziej się w tej hodowli specjalizują. Przedsiębiorstwa w mieście Myszyniec oferują różnorodne usługi (budowlane, transportowe, usuwania odpadów), a tutejsze sklepy cechują się stosunkowo dobrą ofertą handlową.

Na terenie gminy działa 12 szkół podstawowych, z czego 11 jest prowadzonych przez samorząd, a jedna przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych. W Myszyńcu, Wykrocie i Wolkowych funkcjonują Publiczne Gimnazja. W Myszyńcu działa także Samorządowe Przedszkole i Zespół Szkół Powiatowych kształcący młodzież i dorosłych w różnych kierunkach (np. zarządzanie informacją, ekonomia, gospodarstwo domowe, liceum ogólnokształcące).


Sztuczne zbiorniki wodne na terenie gminy Myszyniec     
Na terenie gminy Myszyniec istnieją dwa sztuczne zbiorniki wodne. Zbiornik wodny „Wykrot” powstał na rzece Rozoga w jej środkowym biegu 8 km od Myszyńca. Przekrój piętrzenia usytuowano w km 33+080 rzeki. Zbiornik „Wykrot” ma pojemność 770 tys. m3 i powierzchnię 49,9 ha. Jego głównym przeznaczeniem jest retencja wody do celów przeciwpowodziowych i nawodnień rolniczych oraz zagospodarowanie jako obiektu rekreacyjnego dla mieszkańców gminy i turystów. Obecnie zbiornik „Wykrot” spełnia głównie obecnie funkcję kąpieliska i łowiska wędkarskiego. Obecnie trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zbiornika i jego otoczenia ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji turystyczno-reakreacyjnej. Drugi zbiornik sztuczny to Zawodzie również powstały przez spiętrzenie wód rzeki Rozoga o pojemności 33 tys. m3 i powierzchni 2,6 ha. Podstawową jego funkcją jest retencja wody i rekreacja.


Kurpiowskie kapliczki i przydrożne krzyże     
Prawie na każdym zakręcie, przy wielu domostwach ludzie składają swoje wota w postaci stawiania kapliczek. Kapliczek na Kurpiach jest bardzo dużo – w samej gminie Myszyniec jest ich co najmniej kilkadziesiąt. Są one bardzo różne: stare (nawet z XIXw.) i nowe – z 2005r., drewniane i murowane, w różnych stylach: ludowe, barokowe, neogotyckie, niektóre doskonale zadbane a inne – zniszczone. Warto się przy nich zatrzymać i zadumać…
     

Kościół farny w Krysiakach
 
Kościół z przepięknym wnętrzem, pochodzący z XX wieku, w którym podkreślone są łowieckie tradycje Kurpiowszczyzny. Wnętrze kościoła wyposażone jest w żyrandole i kinkiety wykonane z poroży, ściany zdobią piękne obrazy, a na szczególną uwagę zasługuje obraz Ostatniej Wieczerzy.

 
Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia Królowej Polski w Wykrocie.    

Sanktuarium wiąże się z objawieniami mieszkańca wsi Wykrot, p. Gwiazdy.

 
Gospodarstwa agroturystyczne    

Na terenie gminy działają trzy prężne gospodarstwa agroturystyczne w miejscowości Wydmusy:
- państwa Żebrowskich,
- państwa Ceberków
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach.
 
 
Gospodarstwo Państwa Żebrowskich (Agro Ela) może jednorazowo przyjąć na nocleg nawet 25 osób. W gospodarstwie przygotowano salę konferencyjną (bankietową) o powierzchni ok. 120m2 i salę jadalną o podobnej powierzchni. Gospodarstwo dysponuje również kortem tenisowym, wiatą, pod którą można urządzać przyjęcia oraz basenem. Chętne osoby mogą przyłączyć się do pracy w gospodarstwie, a nawet spędzić noc w stodole śpiąc na sianie. Gospodarstwo oferuje jadło kurpiowskie, a gospodyni może pokazać gościom jak wykonać kurpiowski kierc czy leluję.

 
Kolegiata w Myszyńcu
       
Kościół w Myszyńcu należy do największych w diecezji łomżyńskiej. Posiada pięć naw i cztery przybudówki: zakrystia, a z drugiej strony kaplica oraz prezbiterium i dwie wieżyczki na froncie. W roku 1999 został wyniesiony do godności konkatedry - kolegiaty.
 
Kościół wzniesiono w latach 1909 – 1922 w stylu neogotyckim, z cegły. Kościół nie jest otynkowany, jest pięcionawowy. Ma długość 61 m, szerokość 30m, wysokość do sklepienia 18 m. Fasadę kościoła ozdabiają dwie wieże o wysokości 50 m.

 
Dzwonnica murowana z 1708r.
       
Dzwonnica z cegły, remontowana była w latach 1754 i 1863 r. oraz w XX w. (została wpisana do rejestru zabytków decyzją nr 25/81/131 z dnia 30.03.1981r.). Czworoboczna, na planie prostokąta, trzykondygnacyjna, zwieńczona od wschodu i zachodu schodkowymi szczytami. W przyziemiu, we wnękach nad wejściem, barokowa rzeźbiona grupa Ukrzyżowania (XVIII w.). W murze kuny żelazne XVIII w.
 
Kapliczki i krzyże przydrozne
       
Kurpie to kraina kapliczek i krzyży przydrożnych.
„Figur na Kurpiach jest tyle, ile skrzyżowań dróg wiejskich i gościńców” – pisał A. Chętnik.
Licznie rozsiane stanowią jedno z ważniejszych znamion zewnętrznych wyróżniających to terytorium od innych sąsiadujących z nim obszarów. Kapliczki były i są świadectwem głębokiej, silnie zakorzenionej wiary tutejszych mieszkańców. Swojskiego uroku dodają im miejsca, w których się znajdują. Stare drzewa i otulająca je soczysta zieleń skłaniają do refleksji, potęgując religijne doznania i wrażenia.
Na wyjątkowość i niepowtarzalność kapliczek wpływa dodatkowo ich różnorodność. Drewniane czterospadowe, murowane czy skrzynkowe umieszczone na przydrożnych krzyżach to te, które zostały sfotografowane przez młodych uczestników projektu i zamieszczone w tym albumie.
Dbajmy o kapliczki, bo mieszkają w nich wystrugani Święci i Madonny. To nasza teraźniejszość, historia, kultura, wiara nasza i naszych ojców. Nie dajmy jej umrzeć.


 

  • Twój notes:
©2021 PoznajMazury.pl